Zgodnie z art 8 ust. 1 Ustawy o Komornikach Sądowych i Egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.97.133.882) ze zm. komornik działa na obszarze swojego rewiru, którym jest obszar właściwy dla Sądu Rejonowego.

W obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Wołominie Rewir Komorniczy obejmuje obszar miast i gmin:
Dąbrówka, Jadów, Klembów, Kobyłka, Marki, Radzymin, Tłuszcz, Wołomin, Ząbki, Zielonka

Na mocy art. 8 ust. 5 i 6 wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem spraw o egzekucję z nieruchomości.