Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie, Dagmara Nowakowska, informuje iż, mając na uwadze okoliczności związane ze stwierdzonymi przypadkami zakażenia wirusem SARS-CoV-2, uprzejmie prosi o ograniczenie kontaktu osobistego z Kancelarią Komorniczą nr IX, natomiast zachęca do kontaktu:

– e-mailowego na adres: wolomin.nowakowska@komornik.pl

– telefonicznego pod nr: (22) 760 81 99

– listowego na adres: ul. Wileńska 26, 05-200 Wołomin


Uprzejmie proszę o dokonywanie wpłat na rachunek bankowy Kancelarii:

96 2490 0005 0000 4530 6047 2034

Alior Bank SA Centrala


Przepraszam za powstałe utrudnienia

Dagmara Nowakowska
Komornik Sądowy

Zarządzenie nr 106/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 15 maja 2020 roku
w sprawie zasad i trybu zapobiegania w kancelariach komorników sądowych przy Sądzie Rejonowym w Wołominie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem w stanie ogłoszonej epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie nr 41/2020 Prezesa Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie zasad i trybu zapobiegania w kancelariach komorników sądowych przy Sądzie Rejonowym w Wołominie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem w stanie ogłoszeniem epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej